Elszállított gépjárművek

A gépjármű átvehető a 4034, Debrecen, Vágóhíd utca 10-12 (Debreceni Zsibvásár) címen. Érdeklődni lehet az elszállítással kapcsolatban a Debreceni Közterület Felügyeleten (4026, Debrecen, Bem tér 14), munkanapokon hétfőtől csütörtökig 7.30-16.00-ig, pénteken 7.30-13.30-ig, illetve az 52/502530 vagy a 30/4882100 telefonszámokon.

Érdeklődni lehet a Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató ZRT, mint közreműködő (4030, Debrecen, Vágóhíd u. 10-12) ügyeletén hétfőtől vasárnapig 0-24 óráig, valamint a 30/8704255-ös telefonszámon.

Jármű elszállítással kerékbilincseléssel kapcsolatos tájékoztató
 
Látogatók száma:
Látogatók a mai napon:
 

Állásajánlatok

   Lekicsinyít

 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

A Debreceni Közterület Felügyelet (4026 Debrecen, Bem tér 14.) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére.

A pályázati munkakör betölthető: 2018. november 1. hatállyal, 6 hónap próbaidő után határozatlan idejű kinevezéssel.


A közterület-felügyelő feladata:
A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben, az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. tv, és a DMJV. Önkormányzat Közgyűlésének a Debreceni Közterület Felügyelet feladatainak meghatározásáról szóló 8/2014. (III. 27.) önkormányzati rendeletben meghatározott feladatok ellátását határozza meg.


Pályázati feltételek:

-          magyar állampolgárság,

-          büntetlen előélet, cselekvőképesség,

-          középfokú iskolai végzettség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

-          közterület-felügyelői szakképesítés,

A pályázatnak tartalmaznia kell:

-          a 45/2012. Korm. rendeletnek megfelelő fényképes szakmai önéletrajz,

-          képesítést tanúsító okirat másolata,

-          3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. tv. 5.§ (2)-(3) bekezdésében kizáró okok hatálya alatt nem áll, vagy az igényléséről szóló postai feladóvevény másolata,

-          a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, s a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagba betekinthetnek.


Alkalmazási feltételek:

-          orvosi és pszichikai alkalmassági vizsgálat,

-          vagyonnyilatkozat tétel lefolytatása


A pályázat benyújtásának módja:
Elektronikus úton a munkaugy@kozterf.hu email címre a munkakör megnevezésével, vagy személyesen Tőzsér Gyula Hatósági Osztályvezető Úrnál (4026 Debrecen, Bem tér 14.).


Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény előírásai alapján történik.

A pályázat benyújtásának határideje:
2018. október 14.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 19.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt:

Tőzsér Gyula hatósági osztályvezető (telefon: 06-30/488-21-11)

Bővebben »

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

A Debreceni Közterület Felügyelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § szerint pályázatot hirdet a Debreceni Közterület Felügyelet (4026 Debrecen, Bem tér 14.) piacfelügyelő munkakör betöltésére.

 

A munkakör betölthető: 2018. november 1. hatállyal, határozott időre szóló kinevezéssel 2018. december 31-ig, tartósan távollévő helyére.

A piacfelügyelő munkakört betöltő közalkalmazott feladata:

Feladatait az 55/2009. (III.13.) Korm. rendeletnek, az Egészségügyi Miniszter 59/1999. (XI.26) EüM rendeletnek, a piacok szabályzatának, illetve a közegészségügyi előírásoknak megfelelően végzi.

 

Pályázati feltételek:

-          középfokú iskolai végzettség,

-          magyar állampolgárság,

-          büntetlen előélet, cselekvőképesség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

            -          piacfelügyelői szakképesítés,

-          piacfelügyelői munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

-          jó kapcsolatteremtő képesség,

-          határozottság.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

-          részletes fényképes szakmai önéletrajz,

-          képesítést tanúsító okirat másolata,

-       a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, s a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagba betekinthetnek,

-  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igényléséről szóló postai feladóvevény másolata.

Alkalmazási feltételek:

-          orvosi alkalmassági vizsgálat.

-          három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton a munkaugy@kozterf.hu email címre a munkakör megnevezésével és azonosító számmal: G/3/288/2018.

 

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény előírásai alapján történik.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 14.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 19.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt: Jánki Norbert főmunkatárs (telefon: 06-30/635-1450)

Bővebben »