Elszállított gépjárművek

NMA-861

2018.01.16. 09:24
Debrecen, Vasöntő u. 2.szám előtti közterületről

NCT-349

2018.01.16. 10:21
Debrecen, Vasöntő u. 2.szám előtti közterületről

LGD-231

2018.01.16. 11:25
Debrecen, Egyetem sugárút-Egyetem sugárút (szervizút) kereszteződéséből, közterületről

A gépjármű átvehető a 4034, Debrecen, Vágóhíd utca 10-12 (Debreceni Zsibvásár) címen. Érdeklődni lehet az elszállítással kapcsolatban a Debreceni Közterület Felügyeleten (4026, Debrecen, Bem tér 14), munkanapokon hétfőtől csütörtökig 7.30-16.00-ig, pénteken 7.30-13.30-ig, illetve az 52/502530 vagy a 30/4882100 telefonszámokon.

Érdeklődni lehet a Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató ZRT, mint közreműködő (4030, Debrecen, Vágóhíd u. 10-12) ügyeletén hétfőtől vasárnapig 0-24 óráig, valamint a 30/8704255-ös telefonszámon.

Jármű elszállítással kerékbilincseléssel kapcsolatos tájékoztató
 
Látogatók száma:
Látogatók a mai napon:
 
Közterület igénybevételt szabályozó jogszabályok

Törvények:

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről

1989. évi III. törvény a gyülekezési jogról

2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról


Rendeletek:

210/2009. (IX.29.) Korm rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

224/2011. (X. 21.) Korm. rendelet a reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklám célú berendezések közutak melletti elhelyezésének részletes szabályairól

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

7/2007. (I. 22.) GKM rendelet a mutatványos berendezések biztonságosságáról

19/1994. (V.31.) KHVM rendelet a közutak igazgatásáról

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről


Önkormányzati rendeletek:

 8/2014 (III.27.) önkormányzati rendelet a Debreceni Közterület Felügyelet feladatainak meghatározásáról

  28/2010. (VII.14.) önkormányzati rendelet a város közterületének rendjével, használatával, és hasznosításával kapcsolatos helyi előírásokról 

45/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet a településképi védelméről

48/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet Debrecen közigazgatási területén a díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területek járművel történő használatának szabályairól

 10/2004. (IV. 05.) önkormányzati rendelet a gépjármű-várakozóhelyek biztosításáról