Elszállított gépjárművek

A gépjármű átvehető a 4034, Debrecen, Vágóhíd utca 10-12 (Debreceni Zsibvásár) címen. Érdeklődni lehet az elszállítással kapcsolatban a Debreceni Közterület Felügyeleten (4026, Debrecen, Bem tér 14), munkanapokon hétfőtől csütörtökig 7.30-16.00-ig, pénteken 7.30-13.30-ig, illetve az 52/502530 vagy a 30/4882100 telefonszámokon.

Érdeklődni lehet a Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató ZRT, mint közreműködő (4030, Debrecen, Vágóhíd u. 10-12) ügyeletén hétfőtől vasárnapig 0-24 óráig, valamint a 30/8704255-ös telefonszámon.

Jármű elszállítással kerékbilincseléssel kapcsolatos tájékoztató
 
Látogatók száma:
Látogatók a mai napon:
 

Állásajánlatok

   Lekicsinyít

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

A Debreceni Közterület Felügyelet (4026 Debrecen, Bem tér 14.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § szerint pályázatot hirdet gombaszakellenőr munkakör betöltésére.

 

A munkakör legkorábban betölthető: 2021. december 1. hatállyal, 4 hónap próbaidő kikötésével határozatlan időre szóló kinevezéssel.

 

A gombaszakellenőr feladata:

Ellenőrzi a Debreceni Közterület Felügyelet által üzemeltetett Nagypiacon a gombaárusítás feltételeinek a betartását.

 

Pályázati feltételek:

-          Gombaszakellenőr (OKJ 523410901003101) szakképesítés

-          gombaszakellenőri munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

-          középfokú iskolai végzettség,

-          magyar állampolgárság,

-          büntetlen előélet, cselekvőképesség.

 

A jelentkezésnek tartalmaznia kell:

-          részletes fényképes szakmai önéletrajz,

-          képesítést tanúsító okirat másolata,

-          3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igényléséről szóló postai feladóvevény másolata,

-          a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, s a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagba betekinthetnek.

 

Alkalmazási feltételek:

-          orvosi alkalmassági vizsgálat,

-          három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

 

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton a munkaugy@kozterf.hu email címre a munkakör megnevezésével és azonosító számmal: G/3/277/2021.

 

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény előírásai alapján történik.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 14.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 19.

 

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt: Jánki Norbert főmunkatárs (telefon: 06-30/635-1450)

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

-     Debrecen Megyei Jogú Város honlapján (www.debrecen.hu) – 2021. október 29.

-     DMJV Polgármesteri Hivatala (Új Városháza) hirdetőtábláján – 2021. október 29.

-     Debreceni Közterület Felügyelet honlapján (www.kozteruletfelugyelet.hu) – 2021. október 29.

Bővebben »