Elszállított gépjárművek

IPN-275

2024.07.19 10:23
Debrecen, Vasöntő utca 2. szám melletti közterületről

RVP-751

2024.07.19.11:07
Debrecen, Vasöntő u. 2. szám melletti közterületről

A gépjármű átvehető a 4034, Debrecen, Vágóhíd utca 10-12 (Debreceni Zsibvásár) címen. Érdeklődni lehet az elszállítással kapcsolatban a Debreceni Közterület Felügyeleten (4026, Debrecen, Bem tér 14), munkanapokon hétfőtől csütörtökig 7.30-16.00-ig, pénteken 7.30-13.30-ig, illetve az 52/502530 vagy a 30/4882100 telefonszámokon.

Érdeklődni lehet a Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató ZRT, mint közreműködő (4030, Debrecen, Vágóhíd u. 10-12) ügyeletén hétfőtől vasárnapig 0-24 óráig, valamint a 30/8704255-ös telefonszámon.

Jármű elszállítással kerékbilincseléssel kapcsolatos tájékoztató
 
Látogatók száma:
Látogatók a mai napon:
 

Jogszabályok


Törvények:

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről

 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről

1999. évi LXIII. törvény a közterület-felügyeletről

2000. évi CXXVIII. törvény a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról, és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

 2012. évi CXX. törvény az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról


    1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól


Rendeletek:  512/2017 (XII. 29.) Korm. rendelet a kerékbilincs alkalmazásával és a járművek elszállításával kapcsolatos eljárás során alkalmazandó kiegészítő és eltérő közigazgatási hatósági eljárási szabályokról

  41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról

55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet a vásárokról és a piacokról

63/2012. (IV.2.) Korm. rendelet az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni bírság kötelező mértékéről, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásről és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénnyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról


210/2009. (IX.29.) Korm rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. tv. végrehajtásáról

 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet az állatvédelmi bírságról

 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

22/2012. BM rendelet a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról

21/2012. BM rendelet a szabálysértési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés formájáról, módjáról és rendjéről, a szabálysértési nyilvántartó szerv által teljesített adatközlés rendjéről, valamint az egyes szabálysértési nyilvántartásokban kezelt adatokra tekintettel kiállított hatósági bizonyítvány kiadásának eljárási rendjéről


43/1999. (XI. 26.) BM rendelet a közterület-felügyelői intézkedések végrehajtásának módjáról és eszközeiről

 86/2012. (XII. 28.) BM rendelet a rendészeti feladatokat ellátó személyek és a segédfelügyelők által alkalmazható kényszerítő eszközök igénylésének, átvételének és visszavételének szabályairól, a térítés módjáról, a kényszerítő eszközök típusaira, fajtáira és az alkalmazásukra, valamint a jelentéstétel és a kivizsgálás rendjére vonatkozó részletes szabályokról

41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állat-egészségügyi szabályzat kiadásáról


42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről

55/2009. (X. 16.) IRM rendelet a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására vonatkozó szabályokról

1/1975. (II. 05.) KPM-BM együttes rendelete a közúti közlekedési szabályokról


Önkormányzati rendeletek:

8/2014. (III. 27.) Ör. rendelet a Debreceni Közterület Felügyelet feladatainak meghatározásáról

 39/2018. (X. 25.) Ör. rendelet a közterület használatáról
 
1/2021. (I. 18.) Ör. rendelet a  közterületek tisztántartásáról és a zöldterületek védelméről


46/2007. (X. 25.) Ör. rendelet az üzemképtelen járművek közterületen való tárolásának szabályairól

2/2021. (I.18.) Ör. rendelet a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról